สระว่ายน้ำแบบมาตรฐาน และสระว่ายน้ำสำหรับการแข่งขัน

       สระว่ายน้ำมาตรฐาน หรือสระว่ายน้ำสำหรับการแข่งขัน มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 50 เมตร น้ำลึก 1.8 – 2 เมตร ตามข้อกำหนดมาตรฐานสระแข่งขันโอลิมปิก

ทั้งนี้การออกแบบต้องคำนึงถึงการใช้งาน กฎระเบียบเป็นหลัก ระบบต่างๆ หรืออุปกรณ์ภายในสระ ต้องมีความปลอดภัย และครบถ้วน รวมถึงอุณหภูมิของน้ำในสระควรอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าแข่งขัน