ไฟเบอร์กลาสทำอะไรได้บ้าง

สปริงเกลอร์ุ การใช้สปริงเกลอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งทางด้านการเกษตรและการรดน้ำสวน โดยจุดประสงค์หลักคือ การช่วยลดเวลาในการรดน้ำ ถ้ามีการจัดการที่ดีสามารถประหยัดน้ำได้มากทีเดียว จากการที่เทคโนโลยีได้พัฒนาระบบชลประทานให้ทันสมัยและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ทำให้เกิดระบบรดน้ำต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบสปริงเกลอร์ใหญ่ ระบบสปริงเกลอร์กลาง ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบอัดสเปรย์ ระบบน้ำหยด เทปน้ำหยด สปริงเกลอร์กับงานเกษตร จุดประสงค์หลักของการใช้งานสปริงเกลอร์คือ แบ่งเบาภาระการรดน้ำของพืชไร่ และพืชสวน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการรดน้ำสวนแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลานานมาก ถ้ายิ่งเป็นสวนขนาดใหญ่อาจต้องใช้ จำนวนคนที่เยอะ รวมถึงอาจใช้เวลาถึงครึ่งวันเลยทีเดียว แต่ถ้ามีการนำระบบสปริงเกลอร์เข้ามาใช้จะทำให้ลดระยะเวลาในการรดน้ำพืชสวนเป็นอย่างมาก และยังสามารถลดประมาณการใช้คนลงได้อีก ท่านคงทราบดีว่าการรดน้ำที่ดีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลใน ไร่ และ สวน ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พืชผลที่ได้มีปริมาณมาก ได้มาตรฐาน สปริงเกลอร์กับงานสวน สนามหญ้า เริ่มแรกการใช้สปริงเกลอร์ในสวนนั้น จะเป็นตัวเดียวกันกับสปริงเกลอร์งานเกษตร แต่ในระยะหลัง ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสวน และสนามหญ้ามากขึ้น เช่นหัวสปริงเกลอร์แบบ ROTATOR, POP-UP ที่จะมีการติดตั้งราบเรียบไปกับพื้นสนาม และเมื่อถึงเวลารดน้ำหัวสปริงเกลอร์ จะลอยขึ้นมา

ประโยชน์ของ สปริงเกลอร์

สปริงเกลอร์ุ การใช้สปริงเกลอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งทางด้านการเกษตรและการรดน้ำสวน โดยจุดประสงค์หลักคือ การช่วยลดเวลาในการรดน้ำ ถ้ามีการจัดการที่ดีสามารถประหยัดน้ำได้มากทีเดียว จากการที่เทคโนโลยีได้พัฒนาระบบชลประทานให้ทันสมัยและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ทำให้เกิดระบบรดน้ำต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบสปริงเกลอร์ใหญ่ ระบบสปริงเกลอร์กลาง ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบอัดสเปรย์ ระบบน้ำหยด เทปน้ำหยด สปริงเกลอร์กับงานเกษตร จุดประสงค์หลักของการใช้งานสปริงเกลอร์คือ แบ่งเบาภาระการรดน้ำของพืชไร่ และพืชสวน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการรดน้ำสวนแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลานานมาก ถ้ายิ่งเป็นสวนขนาดใหญ่อาจต้องใช้ จำนวนคนที่เยอะ รวมถึงอาจใช้เวลาถึงครึ่งวันเลยทีเดียว แต่ถ้ามีการนำระบบสปริงเกลอร์เข้ามาใช้จะทำให้ลดระยะเวลาในการรดน้ำพืชสวนเป็นอย่างมาก และยังสามารถลดประมาณการใช้คนลงได้อีก ท่านคงทราบดีว่าการรดน้ำที่ดีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลใน ไร่ และ สวน ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พืชผลที่ได้มีปริมาณมาก ได้มาตรฐาน สปริงเกลอร์กับงานสวน สนามหญ้า เริ่มแรกการใช้สปริงเกลอร์ในสวนนั้น จะเป็นตัวเดียวกันกับสปริงเกลอร์งานเกษตร แต่ในระยะหลัง ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสวน และสนามหญ้ามากขึ้น เช่นหัวสปริงเกลอร์แบบ ROTATOR, POP-UP ที่จะมีการติดตั้งราบเรียบไปกับพื้นสนาม และเมื่อถึงเวลารดน้ำหัวสปริงเกลอร์ จะลอยขึ้นมา

มารู้จัก น้ำพุ กันสักนิด

นอกจากการที่มีสวนสวย ร่มรื่นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือธารน้ำไหล หรือน้ำพุ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สวนสวยในบ้านน่าอยู่ เสมือนว่าท่านได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การนำน้ำเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบสวนนับเป็นศิลปะชั้นสูง น้ำจะสร้างบรรยากาศที่สดชื่น มีชีวิตชีวาในสวนของท่าน การจัดวางน้ำพุ สระน้ำ หรือน้ำตกมักอยู่บริเวณจุดเด่น และจุดรองโดยทั่ว ๆ ไป จัดสร้างโดยยึดรูปแบบทางเรขาคณิตเป็นหลัก รูปทรงน้ำพุและตำแหน่งการจัดวางโดดเด่น เห็นง่าย และมักเป็นจุดศูนย์กลางของสวน รู้จักน้ำพุกันสักนิด หากจะว่ากันไปแล้ว น้ำพุมี 2 ประเภท คือ น้ำพุธรรมชาติ เกิดจากแรงดันของน้ำที่อยู่ใต้ดิน พุ่งผ่านรอยแยกของพื้นดินขึ้นมา ส่วนมากจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น พุ่งผุดขึ้นมาอาจมีหลายจุดในบริเวณเดียวกัน หรือพุ่งแรงจุดเดียว ส่วนกำลังที่จะพูดถึงนี้คือ น้ำพุประดิษฐ์ สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ มีองค์ประกอบสำคัญคือ ภาชนะ เช่น อ่างหรือสระเพื่อกักเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ เพื่อดูดน้ำส่งผ่านหัวน้ำพุ ซึ่งเครื่องปั๊มจะทำงานโดยใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน รูปแบบของน้ำพุประดิษฐ์มีหลายรูปแบบได้แก่ น้ำพุติดผนัง ส่วนมากจะประกอบด้วยปฎิมากรรมแบบต่าง ๆ น้ำพุแบบลอยตัว คือ มองได้รอบข้าง มีอ่างน้ำรองรับ ซึ่งจะเป็นลักษณะของน้ำพุแบบยุโรปนิยม น้ำพุอีกประเภทคือหัวน้ำพุวางไว้กลางสระน้ำธรรมชาติ สิ่งที่ทำให้น้ำพุมีความแตกต่างกันในด้านความสวยงามแปลกตาน่าสนใจ นั่นคือ หัวน้ำพุ ซึ่งอาจพุ่งเป็นลำ […]

ระบบสระว่ายน้ำ และอ่างน้ำ

ปัจจุบันเราไม่สามารถมีบ้าน รีสอร์ท หรือที่พักอาศัยใกล้น้ำ มนุษย์จึงเริ่มนำน้ำมาใช้เป็นองค์ประกอบกับงานสถาปัตยกรรมทั้งอาคารพักอาศัย หรืออาคารสาธารณะในรูปแบบสระน้ำ (Reflecting Pool) สระว่ายน้ำ น้ำตก น้ำพุ ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับแหล่งธรรมชาติ ซึ่งสระว่ายน้ำ เป็นส่วนนันทนาการที่มีองค์ประกอบหลัก ใช้สำหรับว่ายออกกำลังกาย สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้ผ่อนคลายแก่ผู้ใช้งาน และการว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สระว่ายน้ำเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงานภายในบ้านหรือในรีสอร์ทที่ช่วยเพิ่มมุมมองอันสวยงานและมีคุณค่า ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถกำหนดขนาดและรูปทรงได้ตามความต้องการ รูปทรงของสระว่ายน้ำ เนื่องจากสระว่ายน้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน รีสอร์ท หรือที่พักอาศัย ดังนั้นรูปทรงของสระว่ายน้ำที่ดีจึงควรดูกลมกลืนไปกับบ้านหรือรีสอร์ท มีความสวยงาม และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบ้านหรือรีสอร์ทให้เกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเราสามารถแบ่งรูปทรงของสระว่ายน้ำ ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. สระว่ายน้ำรูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม และวงกลม หากเป็นสระว่ายน้ำมาตรฐาน มักเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น 4×8 เมตร หรือ 5×10 เมตร และมีความลึกประมาณ 1.2 เมตร ซึ่งเหมาะสมกับบ้านทั่วไปที่มีพื้นที่จำกัด หรือ ผู้ที่ต้องการระยะว่ายน้ำที่เหมาะกับการออกกำลังกาย […]