ไฟเบอร์กลาสทำอะไรได้บ้าง

สปริงเกลอร์ุ

การใช้สปริงเกลอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งทางด้านการเกษตรและการรดน้ำสวน โดยจุดประสงค์หลักคือ การช่วยลดเวลาในการรดน้ำ ถ้ามีการจัดการที่ดีสามารถประหยัดน้ำได้มากทีเดียว

จากการที่เทคโนโลยีได้พัฒนาระบบชลประทานให้ทันสมัยและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ทำให้เกิดระบบรดน้ำต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบสปริงเกลอร์ใหญ่ ระบบสปริงเกลอร์กลาง ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบอัดสเปรย์ ระบบน้ำหยด เทปน้ำหยด

สปริงเกลอร์กับงานเกษตร

จุดประสงค์หลักของการใช้งานสปริงเกลอร์คือ แบ่งเบาภาระการรดน้ำของพืชไร่ และพืชสวน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการรดน้ำสวนแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลานานมาก ถ้ายิ่งเป็นสวนขนาดใหญ่อาจต้องใช้ จำนวนคนที่เยอะ รวมถึงอาจใช้เวลาถึงครึ่งวันเลยทีเดียว
แต่ถ้ามีการนำระบบสปริงเกลอร์เข้ามาใช้จะทำให้ลดระยะเวลาในการรดน้ำพืชสวนเป็นอย่างมาก และยังสามารถลดประมาณการใช้คนลงได้อีก ท่านคงทราบดีว่าการรดน้ำที่ดีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลใน ไร่ และ สวน ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พืชผลที่ได้มีปริมาณมาก ได้มาตรฐาน

สปริงเกลอร์กับงานสวน สนามหญ้า

เริ่มแรกการใช้สปริงเกลอร์ในสวนนั้น จะเป็นตัวเดียวกันกับสปริงเกลอร์งานเกษตร แต่ในระยะหลัง ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสวน และสนามหญ้ามากขึ้น เช่นหัวสปริงเกลอร์แบบ ROTATOR, POP-UP ที่จะมีการติดตั้งราบเรียบไปกับพื้นสนาม และเมื่อถึงเวลารดน้ำหัวสปริงเกลอร์ จะลอยขึ้นมา