จำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมีเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Equipment

 • Sand Filter ถังกรองระบบทราย
 • Media Filter ถังกรองแบบมีเดีย
 • Salt Water Chlorinators เครื่องบำบัดน้ำระบบเกลือ
 • Commercial Chorinators เครื่องบำบัดน้ำขนาดกลางและใหญ่
 • Multiport Valve มัลติพอร์ทวาล์ว
 • PH Controller เครื่องทดสอบค่าความเป็นกรดด่าง
 • Swimming Pool pumps ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ
 • LED Underwater Light ระบบไฟใต้น้ำ
 • Microfiber Lighting System ระบบไฟแบบใยแก้วนำแสงใต้น้ำ
 • Swimming Jet System ระบบสปาสระว่ายน้ำ
 • Pool Cleaner Equipment อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
 • Mobile Pool Cleaner System เครื่องทำความสะอาดสระเคลื่อนที่
 • Pool Stairs and fitting accessories บันไดสระว่ายน้ำและฟิตติ้งสระว่ายน้ำ