รับดูแลสระว่ายน้ำ

ให้มืออาชีพอย่างเราดูแลสระว่ายน้ำของคุณ

นอกเหนือจากการออกแบบและสร้างสระว่ายน้ำสุดหรูแล้ว ทีมงาน WATER THAI TECH เรายังเป็นหุ้นส่วนสำคัญของคุณในการดูแล ซ่อม และบำรุงรักษาสระน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดตราบเท่าที่คุณให้ความไว้วางใจกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการอับเกรด และซ่อมแซมตามระยะเวลา หรือเพียงแค่รักษาน้ำเป็นระยะ ๆ รวมไปถึงการซ่อมแซมกระเบื้อง ซ่อมแซม ปั๊มและกรองและอื่น ๆ

บริการของเรา

  • รับวางระบบ และซ่อมแซม ระบบสระว่ายน้ำ สระบ้าน โครงการ คอนโดมีเนียม ทุกระบบ
  • บริการดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุกระบบ เช่น ระบบกรองทราย ระบบกรองผ้า ระบบเกลือ รวมไปถึง บ่อโชว์ บ่อน้ำพุ โดยทีมงานมืออาชีพ
  • บริการแก้ปัญหาที่เกิดกับสระว่ายน้ำทุกประเภท เช่น ปัญหาน้ำในสระเขียว ขุ่น น้ำเปลี่ยนสี
  • บริการเปลี่ยนทราย สำหรับเครื่องกรองระบบกรองทราย
  • บริการตรวจเช็ค ระบบน้ำ ระบบเครื่องกรอง ปั้มต่างๆ เมื่อเกิดปัญหา
  • บริการให้คำปรึกษา ซ่อม บำรุง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำ สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ต่างๆในระบบสระว่ายน้ำ

เรามีโปรโมชั่นให้บริการ รายสัปดาห์ รายเดือน

อัตราการให้บริการของเราขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของสระ โดยคำนวณด้วยราคาที่น่าประทับใจ พร้อมข้อเสนอดังต่อไปนี้
1. บริษัท วอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด จะเข้าดูแลสระว่ายน้ำ ใส่เคมีโดยทีมงานมืออาชีพ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง หรือในกรณีที่คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน และได้รับการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง จะเข้าดำเนินการทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดวันเข้าดำเนินการ
2. บริษัท วอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด จะเป็นผู้จัดหา คลอรีน เกลือ กรดเกลือ โซดาแอซ ผงกรอง เคมีภัณฑ์อื่นๆและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อที่ 1 โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัท วอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด  ทั้งหม
3. บริษัทวอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด จะดูแลรักษาคุณภาพน้ำให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสระว่ายน้ำที่ดี คือ ค่า PH อยู่ระหว่าง 7.2-7.6 และค่าคลอรีนไม่น้อยกว่า 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5/2538) พร้อมทั้งดูแลด้านอื่นๆ เช่นดูดตะกอน ขัดตะไคร่ เป็นต้น
4. ในกรณีที่การบริการทำให้น้ำไม่ได้คุณภาพ จนทำให้เกิดน้ำเสียหายแก่สระว่ายน้ำ ทางบริษัท วอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด  จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
5. บริษัท วอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด จะมีทีมงานออาชีพดำเนินการล้างเครื่องกรองให้ พร้อมตรวจเช็คและบำรุงรักษา สภาพเครื่องกรอง ปั๊มและมอเตอร์ให้คงสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ
6. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เจ้าของสระว่ายน้ำจะเป็นผู้จัดหาให้ เช่น หัวดูดตะกอน สายดูดตะกอน ด้ามดูดตะกอน หรือตะแกรงตักขยะ เป็นต้น
7. ทุกครั้งที่เข้าดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ทางบริษัท วอเตอร์ ไทย.เทค. จำกัด จะมีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพน้ำให้ผู้ว่าจ้างรับทราบทุกครั้ง